Право і громадянське суспільство

науковий журнал | електронне видання

Про журнал

Рік заснування: 2012

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавець: юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тематика згідно з галуззю науки «12.00.00 – Юридичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук

ISSN 2227-6238

УДК 34+35

Періодичність: 4 рази на рік

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 No1411 електронне періодичне видання "Право і громадянське суспільство" включено до Переліку наукових фахових видань України.

Висвітлюються сучасні тенденції та актуальні питання розвитку науки конституційного, цивільного, господарського, земельного, кримінального, адміністративного, фінансового права, а також теорії держави і права. Здійснюється аналіз чинного законодавства.

Редакційна колегія

Головний редактор ГРИЦЕНКО Іван Сергійович д-р юрид. наук
Заступник головного редактора БЕРЗІН Павло Сергійович д-р юрид. наук, проф
Заступник головного редактора МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович д-р юрид. наук, проф
Відповідальний секретар МОСКАЛЮК Олександр Володимирович канд. юрид. наук, доц
  АНДРУШКО Петро Петрович канд. юрид. наук, проф.
  ЗАЙЧУК Олег Володимирович д-р юрид. наук, проф.
  ІНШИН Микола Іванович д-р юрид. наук, проф.
  КОПИЛЕНКО Олександр Любимович д-р юрид. наук, проф.
  КОТЮК Іван Ілліч д-р юрид. наук, проф.
  КРАСНОВА Марія Василівна д-р юрид. наук, проф.
  МАЙДАНИК Роман Андрійович д-р юрид. наук, проф.
  МАЛИШЕВ Борис Володимирович д-р юрид. наук, доц.
  ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Анатолійович д-р юрид. наук, проф.
  ПОГРЕБНЯК Станіслав Петрович д-р юрид. наук, проф.
  ПРИШВА Надія Юріївна д-р юрид. наук, проф.
  ФУРСА Світлана Ярославівна д-р юрид. наук, проф.
  ЩЕРБИНА Валентин Степанович д-р юрид. наук, проф.
  СУМСКОЙ Дмитро Олександрович (РФ) д-р юрид. наук, проф.
  ВИННИЧЕНКО Олег Юрійович (РФ) д-р юрид. наук, проф.
  КЕЛЛІ Крістофер (США) проф.
  ПОЛЛІНЗ Марк (США)  
Комп'ютерна верстка ЗАЛІЗНЯК Павло   
Прочитано 7983 разів
Ви тут: Home Про журнал