Право і громадянське суспільство

науковий журнал | електронне видання

Вівторок, 14 червня 2016 19:07

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ДІЙ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У СВІТІ - Савелій С.С.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Проводиться порівняльний аналіз практики застосування позитивних дій у сфері політичного представництва у світі. Аналізуються релевантні документи міжнародного  та регіонального рівня. Піддаються аналізу ключові рішення Верховного Суду США по даній проблематиці. Досліджується специфіка застосування законодавчих та партійних гендерних квот у Латинській Америці. Аналізується практика застосування позитивних дій у Європі,а саме заходів пов’язаних з політичним фінансуванням, гендерних та етнічних квот у представницьких органах. Висвітлюється досвід країн Азії у вирішенні таких питань, зокрема особлива увага звертається на специфічну політику «конфесіоналізму», що застосовується у Лівані та інших подібних заходах у Ірані та Йорданії. Досліджується приклад окремих африканських країн, у застосуванні гендерних та етнічних квот. Зроблено узагальнюючий висновок стосовно загальних тенденцій у галузі та залежності індивідуальних заходів від специфіки кожної країни.

 

Позитивні дії вже давно використовуються у різних країнах та у різних регіонах. Як правило, вони застосовуються задля досягнення рівності в області зайнятості, в навчальних закладах. Трохи рідше, але не в останню чергу такі заходи можуть бути впроваджені у більш широкому масштабі, в сфері політичного представництва, з метою забезпечення того, щоб голос кожної спільноти був почутий без будь-якої дискримінації за ознакою статі, етнічного походження, релігії або за іншими ознаками.

Аргументація необхідності таких заходів може відрізнятися - проте одне з найбільш важливих завдань, що стоять перед застосуванням таких дій полягає в оцінці відповідної практики у світі.

Позитивні дії застосовувалися і продовжують застосовуватися в багатьох, географічно розділених і культурно різноманітних країнах світу на всіх континентах, таких як Індія, США, Бразилія, Китай, Південна Африка, Нігерія та європейські країни. Відповідно, те ж саме можна сказати і про міжнародне право. Позитивні заходи, втім, менш очевидні в регіональних міжнародних конвенціях щодо захисту прав людини, таких як Європейська конвенція про захист прав людини. Норми, що регулюють такі заходи представляються більш інтенсивно в секторних пактах під егідою великих міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй.

Наразі існує три основні категорії осіб, які є бенефіціарами програм позитивних дій: жінки, расові групи та національні або етнічні меншини. Термін дії спеціальних програм для цих груп підтверджується цілим рядом міжнародних конвенцій.

Таким чином, пункт 1, ст. 4 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 18 грудня 1979 року підкреслює, що держави-учасники мають вживати спеціальні заходи, спрямовані на прискорення встановлення фактичної рівності між чоловіками і жінками, які не вважаються дискримінацією [45]. Пункт 2 ст. 2 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 7 березня 1966 року передбачає, що держави-учасниці повинні вживати, коли обставини цього вимагають, спеціальних і конкретних заходів у соціальній, економічній, культурній та інших галузях з метою забезпечення бажаного розвитку та захисту певних расових груп або осіб, що належать до них, з тим щоб забезпечити їх повні та рівні права людини і основні свободи [46].

Комітет з прав людини ООН заявив, що держава-учасник має приймати не тільки заходи захисту, а й позитивні заходи у всіх областях, з тим, щоб досягти ефективного і рівного представництва жінок [20].

Аналогічним чином, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав заявив, що з метою ліквідації дискримінації по суті, держави-учасники можуть, а в деяких випадках, зобов'язані вживати спеціальних заходів для пом'якшення або ліквідації умов, що закріплюють дискримінацію [4].

Завжди підкреслювалось, що позитивні дії носять тимчасовий характер, рівність прав може бути порушена тільки на час, необхідний для відновлення фактичної рівності. Наприклад, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок свідчить, що особливі заходи повинні бути скасовані, якщо вони досягли цілей рівності можливостей і ставлення. У свою чергу, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації підкреслює, що ці заходи ні в якому разі не повинні призводити до збереження нерівних або особливих прав для різних расових груп після досягнення мети, для якої вони були введені.

Видається за доцільне, проте, відзначити, що Конвенція, прийнята в 1979 році, відображає більш раннє розуміння природи спеціальних заходів, в результаті чого вони були розглянуті як виключення з заборони на дискримінацію. Сьогодні спеціальні заходи вважаються не як виняток з заборони на дискримінацію, а як невід'ємний елемент права на рівність та недискримінацію. Відображенням цього розробленого підходу було здійснено Комітетом з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, у Спільному коментарі якого, у 2004 році йдеться, що застосування тимчасових спеціальних заходів відповідно до Конвенції є одним із засобів забезпечення фактичної або основоположної рівності жінок, а не виключенням з норм недискримінації та рівності [5].

У більш загальному плані, позитивні дії складаються з пропорційних заходів, що вживаються з метою досягнення повної і ефективної рівності на практиці для членів груп, які є соціально або економічно неблагополучними чи іншим чином стикаються з наслідками дискримінації в минулому чи в теперішній час.

Видається доцільним і навіть необхідним використовувати порівняльний метод для аналізу практики реалізації позитивних дій в різних країнах світу, із зосередженням основної уваги на заходах, що стосуються політичного представництва.

У цій сфері позитивні дії виходять далеко за рамки ідей компенсації за дискримінацію в минулому або різноманітності, вони виходять за рамки самої рівності і відсилають нас далі, до ідей представницької демократії і народного суверенітету.

Ця зміна може потребувати суворого конституційного контролю. Мабуть саме тому Верховний суд США є дуже обережним при оцінці конституційності позитивних заходів у сфері політики, базуючи свою позицію на тому, що в такому випадку, існує небезпека вторгнення за межі традиційної сфери цивільних прав, в політичні права і саму суть представницької демократії.

Ось, напевно, чому, в Сполучених Штатах, позитивні дії в політичному представництві не вважаються, як правило, конституційними, через те, що такі плани зазвичай не відповідають суворим критеріям уважного розгляду, встановленим судовими органами. Однак, відомі випадки вживання заходів щодо перерозподілу виборчих округів з метою більш активної участі расових меншин, і вони будуть обговорюватися в цій роботі надалі.

 Європейська ситуація зовсім інакша. У більшості європейських країн, позитивні заходи діють з метою полегшення і заохочення доступу жінок до виборних політичних посад в якості способу боротьби з феноменом «недопредставництва», який, з цієї точки зору, підриває основу легітимності будь-якого виборного органу. Такі заходи займають чільне місце в національних правових системах Європейського Союзу, хоча існують також ініціативи на міжнародному рівні для зміцнення становища жінок в процесі прийняття рішень. Позитивні дії на користь расових чи етнічних меншин є незвичною практикою для Європи, однак не зовсім невідомою [17, c. 179].

Таким чином, при вивченні конкретних прикладів з усього світу, видається доцільним почати зі Сполучених Штатів Америки, як з країни з однією з найбагатших історично практикою позитивних дій. У 1990-х роках основною областю конституційного контролю за позитивними діями в країні була участь в політичному житті. У 1976 році у рішенні Сполучені єврейські організації Вільямсбург Інк. проти Кері, Верховний суд визнав, що план перерозподілу, який відповідно до розділу 5 Закону про виборчі права повинен бути представлений генеральному прокурору США або районному суду округу Колумбія для затвердження, був прийнятий відповідно до Конституції, у зв'язку з тим, що чисельні квоти для встановлення певної кількості районів з «афро-американською» більшістю не порушували ані чотирнадцяту, ані п'ятнадцяту поправку до Конституції, оскільки не було жодних доказів обмеження білого населення в окрузі в участі у виборах і це не призвело до недопредставленості серед білого населення, стосовно їх відсотка у загальній чисельності населення [48]. У вищезгаданому первісному випадку Верховний суд прийшов до висновку про те, що держава може використовувати пропорційний розподіл з метою запобігання ситуацій, коли расові меншини постійно перебувають в меншості.

Проте, на відміну від цього, в 1993 році своїм рішенням у справі Шоу проти Рено Верховний Суд США піддав сумніву конституційність плану реконфігурації виборчих округів в штаті Північна Кароліна, спрямованих на створення штучного географічного блоку, населеного, переважно афро-американцями. План був спрямований на забезпечення елементарного представництва для афро-американців, які інакше були б під загрозою через мажоритарний характер виборчої системи. Проте, щоб створити новий виборчий округ, була створена географічна аномалія на 160 миль в довжину, де в деяких випадках ширина була кілька миль, а в інших тільки по ширині центральної автомагістралі, з тим, щоб, очевидно, виключити виборців з обох сторін [37].

Цікавий факт, що в якості основи плану перерозподілу був Закон про виборчі права 1965 року, який явно вказував на те, що расові питання повинні бути також прийняті до уваги.  Верховний суд постановив у своєму рішенні, що, хоча критерій раси може бути прийнятий до уваги у відповідному плануванні, він не може являти собою основною підставою при плануванні районів. Відповідно до цього, хоч це і не заборонено для виборчого округу незбалансованого з географічної точки зору, це не може мати «химерної форми». Суворі стандарти уважного розгляду були застосовані судом, який зажадав від адміністрації, щоб та довела необхідний суспільний інтерес і що цей захід був спеціально зробленим і необхідним, оскільки це є основою для позитивних дій. У той час як такі докази були відсутні, було зроблено висновок Судом, що план не конституційно використовував расу в якості основного критерію.

Подібне ставлення було підтверджено в рішенні Міллер проти Джонсона 1995 року, який ухвалив, що планування виборчих округів з урахуванням раси нічим не відрізняється від расової сегрегації [29].

У Латинській Америці як механізми типу позитивних дій найчастіше використовувалися квоти, як спосіб преференційного ставлення до жінок. Цей захід спрямований на створення балансу в силу нерівностей, з якими стикаються жінки в процесі доступу до політичних посад, забезпечення їх представництва на посадах державної влади, на противагу практиці сподівань лише на добру волю політичних партій і традиційні процедури відбору кандидатів.

У 1991 році Закон про квоти (Ley de Cupos) в Аргентині встановив 30-відсоткову законодавчу квоту для кандидатів в парламент. Згодом, ще 10 країн регіону прийняли закони, спрямовані на включення певного мінімуму жінок у списках політичних партій кандидатів; ці закони встановлюють такий мінімум від 20 до 40 відсотків жінок-кандидатів. Крім того, Колумбія включила аналогічний механізм (30%) для керівних позицій на найвищому рівні державного управління.

Цікаво відзначити, що як раз перед тим як були введені квоти, жінки становили тільки 9% членів латиноамериканських органів законодавчої влади [19, c.25]. Ухвалення квот в Латинській Америці - і той факт, що переважна більшість країн, які взяли їх, встановили їх у розмірі 30 відсотків - не означає, що їх включення до виборчого законодавства було механічною і рутинною дією, обов'язково пов'язаною зі ступенем демократичного розвитку кожної з країн.

Коста-Ріка, наприклад, є однією з найдемократичніших країн на континенті, з давньою традицією істинної представницької демократії, проте вона має квоту у розмірі 40 відсотків, в той час як такі країни, як Бразилія, Домініканська Республіка і Перу, з різними рівнями демократичного розвитку, забезпечують 30, 25 і 25 відсотків, відповідно. А Парагвай, з довгою історією авторитарного уряду, встановив 20-відсоткову квоту.

В регіоні Латинської Америки більшість квот є законодавчими, вони встановлюються в спеціальних законах про вибори. Але, тим не менш, є приклади, коли деякі політичні партії використовують системи квот в своїх процедурах для вибору внутрішніх представників, наприклад, Partido-de-la-Revolución Democrática і Partido Revolucionario Institucional Мексики; Partido Socialista, Partido Por-la- Democracia і Partido Demócrata Cristiano Чилі; Partido Unidad Social Cristiana Коста-Ріки і т.д [19, c.19].

Існують різні типи законів про квоти в Латинській Америці. Наприклад, існують обов'язкові закони про квоти, відповідно до яких відсоток повинен бути виділений певним чином в списках як головних та альтернативних кандидатів, із зазначенням чергування і послідовності. Такі закони можуть передбачити санкції у разі недотримання. Наприклад, в Аргентині, Болівії і Парагваю, списки партій, які не відповідають квотам - не реєструються. В Аргентині закон передбачає, що жінки-кандидати повинні бути розташовані в пропорціях, достатніх для обрання. Болівійський закон встановлює поняття, що одним з кожних трьох кандидатів має бути жінка, а в Парагваї, одне з кожних п'яти місць у списках має бути за жінкою. У випадку Мексики, де законодавство вимагає, щоб не може бути більше 70 відсотків кандидатів однієї статі, кожна сторона дотримується цих правил у власних статутах, що базуються на основі політичної культури її кадрового складу та активістів.

Є також індикативні закони про квоти, в яких відсоток встановлюється без зазначення, яким чином він має бути досягнутий. Керівництву політичної партії дається широка свобода розсуду в питанні про розміщення жінок-кандидатів у будь-якому місці в списках партій чи альтернативних списках. Приклади такого ставлення можна знайти в Бразилії, Мексиці, Панамі і Перу, де закони не уточнюють точне розміщення жінок в списках. У таких країнах виборці визначають розміщення переможців, і обирають жінок до законодавчих органів. Однак проблемою в такій системі є те, що суспільство, як і раніше схиляється більше до кандидатів чоловічої статі. Крім того, ще одна проблема виникає в країнах, де виборча система встановлює, що списки кандидатів закриті і заблоковані - вони не в змозі гарантувати виконання принципу рівності. Ефективне застосування квот багато в чому залежить від інших елементів, таких як готовність партійних лідерів, до відкриття керівних позицій і можливості балотуватися для жінок

Що стосується реалізації квот в Латинській Америці, варто відзначити, що до 2002 року Аргентина, яка була першою країною, що ввела квоти, і яка також вказала на порядок розміщення жінок у списку і передбачила санкції, мала 30,7 відсотків представників з числа жінок в Палаті Представників і 35,2 відсотків в Сенаті, так що вищезгаданий закон виявився успішним.

Коста-Ріка мала тільки 19,3 % жінок у законодавчому органі до рішення Верховного виборчого трибуналу у 2000 р. У 2002 р з реалізацією рішення Трибуналу, яке вимагає, щоб жінки розміщувалися в потенційно «виграшних» позиціях в списку, Коста-Ріка досягла 35 відсотків жінок законодавців. З іншого боку, Куба і Нікарагуа не мають квот, і все ж спроможні мати 27,6 відсотків і 20,7 відсотків жінок-законодавців, відповідно, що свідчить про те, що квоти не є вирішальним фактором для забезпечення рівності чоловіків і жінок, і є лише елементом, що сприяє їй – політична історія і культурний фон також грають величезну роль.

Доведено, однак, що недостатньо мати демократичну систему, або навіть демократичні традиції, щоб гарантувати більш широкі можливості для жінок [12]. У Чилі та Уругваї, країнах, добре відомих своїми давніми демократичними традиціями, квоти не були включені до законодавства, і в 2002 році вони мали тільки 12,5 відсотків і 12,1 відсотків жінок-депутатів відповідно.

Крім того, існування демократичної політичної культури серед політичних еліт не сприяє безпосередній трансформації в культуру рівності. Коли в Уругваї в 1988 році було обговорення квот, законодавці відмовилися від них, вважаючи їх неконституційними, через порушення принципу, згідно з яким має бути рівне ставлення до чоловіків і жінок. Крім того, було висловлено думку, що для жінок краще вигравати вибори, завдяки власним чеснотам.

Іншим цікавим прикладом в регіоні був Еквадор, з одним з найбільш передових законів про квоти, що передбачає, що частка жінок-кандидатів збільшується на 5 відсотків на кожних з наступних виборів, з метою досягнення рівності між чоловіками і жінками. Там жінки займали лише 14,6 відсотка місць в парламенті в 2002 році. В Колумбії, єдиній країні з квотам на керівні посади високого рівня, лише 11,2 відсотків депутатів становлять жінки. Ситуація дуже схожа в Бразилії, яка у 2000 році збільшила квоти від 25 до 30 відсотків, і де жінки складають лише 6,8 відсотків членів Конгресу. Це доводить, що ні консенсусу щодо необхідності відкриття політичних систем для жінок, ні законодавчого регулювання, недостатньо, аби зробити політичні системи більш справедливими, коли мова йде про гендерні питання.

Переходячи до інших регіонів світу, видається доцільним згадати європейську практику, оскільки вона доволі сильно відрізняється в залежності від держави і її законодавчих органів, а країни регіону також мають один з найглибших прикладів політики позитивних дій у всьому світі в сфері політичного представництва, в зв'язку з швидким розвитком ідей рівності на континенті. Як зазначено в преамбулі Протоколу № 12 до Європейської конвенції з прав людини від 4 листопада 2000 року, принцип недискримінації не перешкоджає державам-учасницям уживати заходів для сприяння повній та реальній рівності, якщо ці заходи об'єктивно і розумно обґрунтовані [11]. Параграф 2 ст. 4 Рамкової конвенції про захист національних меншин накладає на держави-учасниці зобов'язання вживати, в разі необхідності, належних заходів для досягнення у всіх сферах економічного, соціального, політичного і культурного життя повної та справжньої рівності між особами, які належать до національних меншин, і тими, що становлять більшість [10].

Доцільно у дослідженні теми згадати право Європейського Союзу, оскільки він має давню практику рішень, які вплинули на ситуацію в Європі. Дещо загальна рекомендація 96/694, 2-го грудня 1996 року про збалансовану участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень, Ради Європейського союзу рекомендувала державам-членам: (a) прийняти всеосяжну комплексну стратегію, спрямовану на заохочення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень та розробити або внести відповідні заходи для досягнення цієї мети; (b) підвищувати соціальну обізнаність на всіх рівнях щодо рівної участі і задля скасування стереотипів; (c) сприяти розвитку або поліпшенню збору і публікації відповідних даних; і (d) сприяти збалансованій участі жінок і чоловіків на всіх рівнях управління. Є й кілька директив і рекомендацій, які мають більш загальний недискримінаційний характер і застосовуються на практиці.

Переходячи до дослідження питання на національному рівні варто сказати, що політична участь або представництво є дійсно сферою, в якій найчастіше державами використовуються позитивні дії, нерідко преференційного характеру.

Для теоретичних і аналітичних цілей видається доцільним відрізняти діяльність представників (обраних осіб) і призначених посадовців від діяльності політичних партій. В доповідях з цього приводу вказується, що позитивні заходи можуть бути застосовані, частіше за все в призначених політичних органах. Такі органи, суб’єкти політичних рішень не є предметом прямих демократичних виборів. Їх члени призначаються, найбільш імовірно, або урядом (або деякими з його міністерств) або парламентом.

У доповідях також вказують на дві додаткові речі. Перш за все, як уже було сказано щодо можливості прийняття позитивних заходів, то вірогідність дій з боку держав, пов'язаних з перевагами в сфері політичної участі вища, ніж в будь-якій іншій сфері регулювання. По-друге, найбільш поширеним типом позитивних дій, який використовується в сфері – це згадані вище квоти (наприклад Бельгія, Греція, Італія, Данія, Іспанія, Ісландія, Нідерланди, Польща і Словенія).

Наприклад, на законодавчому рівні Закон про недискримінацію 2004 року у Фінляндії передбачає в розділі 7, параграфі 2 що він не перешкоджає конкретним пропорційним заходам, спрямованим на досягнення фактичної рівності, з тим щоб запобігти або зменшити недоліки, викликані в минулому дискримінацією [31]. Проте, розділ 4а Закону 609/1986 про рівність між жінками і чоловіками вимагає, щоб всі державні органи складалися з щонайменше, 40% представників від кожної статі [41]. Останній розділ також передбачає, що державні органи повинні сприяти рівності, консолідації адміністративних і оперативних методів з метою забезпечення сприяння рівності в процесі прийняття рішень, а також підготувати проекти планів по забезпеченню широкої етнічної рівності. Якщо є якісь «особливі причини» відповідний орган може виправдати відмову.

У Законі Норвегії про рівні можливості 2011 року вимагається, щоб усі державні органи, які мають більше 3 членів складалися, щонайменше з 40% представників від кожної статі. Нездатність досягти мети у 40% може бути виправданою виключно в тому випадку , якщо «особливі обставини роблять явно недоцільним досягнення такої мети». Проте, відсутність будь-яких супровідних санкцій за неможливість досягнення мети робить норвезьку модель значно слабшою в порівнянні з фінською. У політичному представництві, хоча законодавчі квоти і відсутні, а існують лише підзаконні документи та певні політичні зобов'язання, жінки займають або займали близько 38% місць в парламенті і 44% місць кабінету міністрів в період між 2005 і 2009 рр.

Квотні моделі були обрані деякими державами, однак з певними додатковими гарантіями для досягнення чисельності. Наприклад, Ісландія вибрала модель квот, що складається з цілі 40% і супроводжується вимогою про висунення кандидатів обох статей для кожної наявної позиції у всіх національних і місцевих урядових комітетах та радах. Нездатність досягти мети може бути виправданою тільки в тому випадку, коли не було можливості висувати кандидатів обох статей через «об'єктивних обставин».

Цікаво, що серед країн Північної Європи, Данія, має, здається найбільш нейтральне, якщо не негативне, ставлення до позитивних заходів. Вони мають лише певну «м'яку» модель квот.

Проте, для не скандинавської держави видається навіть більш ймовірним прийняти ще м'якші моделі квот. Наприклад, всі місцеві органи влади в Ірландії зобов'язані сприяти забезпеченню належного гендерного балансу при призначеннях у всіх комітетах. Проте, в країні існує ще один механізм позитивних заходів в сфері участі в політичному житті. Закон про вибори 1997 роки (стаття 17) з поправками, внесеними до нього законом про Виборче (політичне фінансування) 2012 року передбачає, що виплати політичним партіям з боку держави знижуються на 50%, якщо менше 30% кандидатів становлять жінки і менше 30 % становлять чоловіки (стаття 42) [15].

Однак, відсутність будь-яких точних чисельних цілей і санкцій робить це швидше інструментом підвищення обізнаності, ніж реальною системою квот. Іспанська модель «збалансованої участі» в усіх управлінських і представницьких посадах, що призначаються урядом, підтримується Законом, який говорить, що в залежності від складу обох палат іспанського парламенту і виборних органів влади в органах місцевого самоврядування, виборче законодавство передбачає, що списки партій кандидатів повинні відображати збалансоване співвідношення жінок і чоловіків, не менше ніж на 40% кожної статі, або як можна ближче до такої квоти, якщо число відповідних посад становить менше 5, в цьому випадку рівновага у списку має дотримуватися на рівні 40-60% [2]. Проте, Закон стикається зі звинуваченнями у надмірній м’якості.

 Італійська рекомендаційна модель «принаймні однієї третини»  піддається аналогічній критиці. Дуже цікавим є те, що в області політичного представництва Конституційний суд Італії скасував виборчі квоти, встановлені законом, в 1990-і роки, через початкову редакцію статті 51 Конституції, яка встановлює рівні можливості доступу на державні посади і виборні посади, загальний стан рівності і рівне право голосу за статтею 48 [18]. Однак після 2001 конституційні рамки змінилися: по суті, через дві конституційні реформи, був введений принцип, що в деяких випадках, щоб полегшити доступ жінок до державної служби і політичних позицій, допускається відступ від принципу рівності між громадянами обох статей. Перша конституційна реформа стосується ст.117 Конституції, щодо регулювання регіональної законодавчої влади. Законом № 3 2001 року в цій сфері, до ст. 117 Конституції був внесений новий пункт, в якому говориться: «Регіональні закони повинні усунути будь-які перешкоди для повної рівності чоловіків і жінок у соціальному, культурному та економічному житті і сприяти забезпеченню рівного доступу до виборних посад для чоловіків і жінок».

На основі нової статті 117, Конституційний суд, рішенням № 49/2003, 10-13 лютого заявив, що Закон від 25 липня 2002 року, регіону Валле д’Аоста, який встановлював виборчі квоти на користь жінок, є конституційним. В аргументації Суду,статті 2 і 7 закону, стверджуючи, що списки кандидатів на регіональних виборах, повинні складатися рівною мірою з чоловіків та жінок, висловлюють намір полегшити політичне представництво громадян без будь-якої дискримінації за ознакою статі. Це не порушує прав громадян, свободи волевиявлення і рівного представництва статей. Таким чином, статті регіонального закону не порушують ст. 3 і ст. 117 Конституції Італії.

У 2003 році принцип, який допускає введення позитивних дій було поширено й на національне законодавство. 7 березня 2003 року, ст. 51 Конституції була реформована, з додаванням нової фрази. Наразі в ній зазначається, що: «Громадяни будь-якої з двох статей, мають право на державні посади і на виборні посади на рівних умовах, відповідно до правил, встановлених законом. З цією метою, республіка приймає конкретні заходи для того, щоб забезпечувати рівні можливості для чоловіків і жінок».

В Італії можуть мати місце й добровільні квоти, але це не є консолідованою й широко поширеною практикою. Єдина санкція, що наразі існує на національному рівні (охоплюючи національні, регіональні і європейські вибори) – це закон № 96, опублікований в 2012 році, який урізає на 5% державні внески сторонам, які не дотримуються пропорції 2/3 максимуму кандидатів однієї статі у своїх списках [23]. Варто зазначити, однак, що державне фінансування партій нещодавно було значно обмежено, і повинно бути повністю скасоване до 2017 року.

Що стосується нового законодавства, то доцільно зазначити, що гендерні квоти діють на місцевому рівні. Відповідно до закону № 215 датованого 2012 роком, виборчі списки не можуть складатися з більше аніж 2/3 чоловіків або жінок, у виборах в муніципалітети з населенням більш ніж 5000 жителів [24]. Що стосується муніципалітетів з кількістю населення, що перевищує 15000 жителів, закон передбачає виключення списку з виборчої кампанії, якщо гендерна квота не дотримується.

Більше того, виборці можуть проголосувати до двох кандидатів за умови, що вони вибирають кандидатів двох різних статей або друга преференція вважатиметься недійсною. Обов'язковим є для місцевих органів влади, включення норм, що гарантують представництво обох статей (принаймні однієї жінки або одного чоловіка) у їх органах прийняття рішень (комітетах експертів з оцінки) і в органах прийняття рішень всіх установ і компаній, що входять в них, в тому числі комітетів, які призначають нових співробітників і керівників. Місцевий адміністративний суд (TAR) ще більш деталізував норми закону, зауваживши, що представництво обох статей означає, що жодна із статей не може мати менше, ніж 40% представників. Тим не менше, не передбачено жодних санкцій за недотримання Закону і тому на місцевих адміністративних посадах можна спостерігати не дуже втішні результати.

Варто відзначити, що деякі держави ввели суворіші вимоги щодо цільових показників для конкретних державних органів. У Франція, наприклад, передбачається представництво на рівні 1/3 для «журі та комісій», що приймають рішення про набір кадрів і підвищення державних службовців [35]. Також у Франції різниця між числом кандидатів кожної статі, що партія або група партій виставляє на виборах в одномандатних округах, не може перевищувати 2%.

Недодержання вищезазначених вимог правила парності призведе до грошового штрафу, котрий розраховується наступним чином: державне фінансування надається особам на підставі кількості голосів, які вони отримують в першому турі виборів і буде зменшуватися «на один відсоток еквівалентно трьом чвертям різниці між загальною кількістю кандидатів кожної статі, із загального числа кандидатів» [28]. Наприклад, якщо тільки 40% жінок-кандидатів представлені, різниця між числом жінок і чоловіків серед кандидатів буде 20%. Відповідно, штраф складатиме обмеження у 15%.

У Португалії, наприклад, списки кандидатів на виборах до Національних Зборів мають складатися таким чином, таким чином, щоб сприяти мінімальному представництву на рівні 33% для кожної статі, відповідно до Закону про рівність № 3/2006 від 21 серпня 2006 року [25]. Якщо список не відповідає вимогам квоти, то така помилка стає публічною і накладаються фінансові санкції у вигляді скорочення державного фінансування, що надається для проведення виборчої кампанії, по відношенню до рівня нерівності в списках. Фінансові санкції не застосовуються до списків, що містять менше 3-х імен.

Відповідно до того ж законодавчого акту, в багатомандатних округах, списки не можуть мати більше 2-х послідовних імен однакової статі. Ця норма неофіційно називається «правилом блискавки». Подібний принцип застосовується на місцевому рівні, за тим же законом.

У Бельгії, як у випадку Палати представників, так і у випадку Сенату одні й ті самі положення Виборчого кодексу є дійсними. Стверджується, що у виборчих списках різниця між числом кандидатів кожної статі не повинна бути більшою, аніж один. Це також відноситься і до списку їхніх заступників. Двоє «верхніх кандидатів» в списках кандидатів і в списках їх заступників не можуть бути тієї ж статі. Якщо партія не дотримується вимог гендерної збалансованості складу, їхній список не може бути допущеним виборчими органами [3].

У Греції в області політичного представництва були введені три постанови, які стосуються участі жінок у виборчих процесах і передбачаються, щоб принаймні одна третина списків кандидатів всіх партій повинна складатися з членів кожної статі під час виборів до органів місцевого самоврядування, національного парламенту та Європарламенту. Якщо вимога гендерних квот не дотримується, партійний список не допускається Верховним судом [30].

Проте, вважаємо за доцільне зазначити, що більшість держав не особливо зацікавлені в запровадженні обов'язкових позитивних дій стосовно політичних партій. Це небажання особливо помітно у Нордичних країнах, хоча слід підкреслити, що деякі держави використовують виборчі системи, такі як версія системи д'Ондта, що використовується у Фінляндії, які роблять модель квот майже непридатною до застосування.

Більшість держав, як це вже було проаналізовано в деяких із прикладів, застосовують фінансові санкції до політичних партій, які не задовольняють вимоги квот. Як правило, політичні партії, які не відповідають вимогам запропонованих позитивними діями втрачають частину коштів, які держава надає в якості підтримки для їх функціонування. Такі санкції можна знайти у Франції, Італії, Хорватії та Португалії.

Однак, існує більш суворий підхід деяких держав. Таким чином, Польща відмовляється від реєстрації всіх списків, які не в змозі задовольнити квоти у розмірі 35%. У більшості випадків, однак, політичні партії використовують квоти як певний внутрішній інструмент забезпечення рівності. Квоти використовуються або для забезпечення збалансованого представництва жінок в органах прийняття рішень партії (Чехія та Італія) або для забезпечення достатньої кількості жінок у виборчих списках (Німеччина, Кіпр, Туреччина, Великобританія, Нідерланди, Польща, Італія, Австрія , Люксембург).

Проте, цікаво відзначити, що гендерні квоти - не єдиний тип позитивних заходів, що застосовуються в європейському регіоні. У Бельгії політичні інститути були розроблені з акцентом на пропорційності як способі розміщення різних мовних груп у процесі прийняття рішень. У законодавчих зборах, нижній палаті парламенту, місця розподіляються з метою досягнення вказаної мети. В цілому 41 місце зарезервовано для фламандських представників, двадцять дев'ять місць для франкофонів і одне зарезервоване для тих,що володіють німецькою мовою. Європейські вибори також передбачають вищезгаданий розподіл зарезервованих місць [34, c.167].

Дуже цікавим і поширеним механізмом позитивних дій з метою залучення меншин є зарезервовані місця для таких меншин у парламенті: Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Словенія, і Косово встановили зарезервованих місць на основі етнічної приналежності. Проте, механізми розподілу місць сильно розрізняються. Число таких місць, як правило, доволі мале, тому вони не сприяють спотворенню як принципу пропорційності, так і принципу рівного представництва.

З 1998 року у Чорногорії була певна кількість місць, відведених для албанської меншини. Цікаво, що, в той час як вся країна розглядалася як в один виборчий округ на парламентських виборах, один спеціальний район був створений з в якому, спершу, розігрувалося 5 місць, а з 2002 року - чотири. Що цікаво, що не всі виборці на виборчих дільницях є албанцями, і не всі албанці включені до таких дільниць, а інші меншини, такі, як значно більш чисельні боснійці-мусульмани були позбавлені таких привілеїв. Саме тому така діяльність Чорногорії зазнавала гострої критики з боку світової спільноти, наприклад, БДІПЛ ОБСЄ. Система не вказує, кого обирають, але тільки те, як і це призводить до прикладів, коли не всі місця займаються албанцями і половину місць, як правило, посідають кандидати від правлячих партій, без кандидатів албанської меншини.

У Хорватії ключовим завданням після здобуття незалежності було представництво сербів і з метою цього приймалися численні зміни до закону про вибори протягом 1990-х років. Починаючи з 2000 року, є вибір для меншин між голосуванням за загальний список кандидатів або за конкретний список меншини, що становить, наразі, вісім зарезервованих місць. Постаючи перед таким жорстким вибором, більшість серед усіх великих меншин вибирає можливість голосувати за загальний список. Деякі з депутатів меншості є представниками не тільки своєї етнічної групи, а й інших громад. Є також п'ять місць в парламенті для громадян, які проживають за кордоном. Угорці та італійці мають місце в парламенті, і є ще кілька інших етнічних груп, де один представник представляє більше однієї групи (є тільки один представник для чехів та словаків).

У Косово меншини змогли отримати представництво через зарезервовані місця, на додаток до частки в загальному пропорційному голосуванні за парламент: десять місць зарезервовано для сербської громади і ще десять - для інших громад. Аналогічні механізми використовуються на муніципальному рівні в Боснії і Герцеговині, де передбачається мінімальна кількість місць, відведених для всіх громад, чиї кандидати не проходять до органів через загальні вибори [49].

У Словенії, в Національних Зборах, по одному місцю зарезервовано для угорських та італійських меншин. У муніципальних радах, цигани автоматично отримують місця в 20 муніципальних радах.

Переходячи до Азії видається доцільним зазначити, що є чимало азіатських держав, де позитивні заходи передбачені конституцією або реалізуються на практиці, особливо в Південно-Східній Азії. Це особливо стосується країн, де існує значне расове різноманіття. Наприклад, в 1957 році Конституція Малайзії, в статті 8, після виходу з британської колонізації, передбачає, що рівність перед законом і рівний захист не порушують й не забороняють надання додаткового захисту, опіки або просування корінних народів малайського півострову (включаючи резервування землі) або забезпечення аборигенам в розумних пропорціях відповідних позицій в державній службі [16]. Малайзія, в основному складається з різних національностей, таких як малайці, китайці та індуси і має давню традицію позитивних дій [39].

Один з найбільш вражаючих прикладів позитивних заходів на користь вразливих соціальних категорій, можна знайти в Конституції Бангладеш 1972 року, стаття 19 якої проголошує рівність можливостей для всіх громадян і доручає державі вжити ефективних заходів щодо усунення соціальних і економічних нерівностей і забезпечити справедливий розподіл багатства серед громадян, рівність можливостей і участі жінок у всіх сферах життя країни [7].

Відповідно до статті 65 (3A) Конституції Бангладеш, з 350 місць в парламенті, 50 зарезервовані для жінок. Ці жінки-члени непрямим способом обираються політичними партіями. Загальна кількість зарезервованих місць пізніше розподіляється між сторонами на основі частки місць, які вони мають в парламенті.

Схожі, але відмінні заходи застосовуються на суб-національному рівні, де відповідно до статті 9 Основних принципів державної політики в галузі Конституції Бангладеш, а також через Закон про місцеві представницькі органи (Союзи Парішад) 2009 року 3 безпосередньо обрані місця зарезервовані для жінок в союзних паришадах (по 1 від кожного з 3-х відділень), найнижчому рівень рад в суб-національних адміністраціях [47].

Дуже цікавою і досить важкою для розуміння є практика, що набула чинності в Афганістані, де Конституція гарантує принаймні 64 делегати жіночої статі в нижній палаті двопалатних Національних зборів («закон про вибори вживає заходів для досягнення, через систему виборів, загальне і справедливе представництво для всіх жителів країни, і пропорційно населенню самої провінції, в середньому, принаймні, дві жінки повинні бути обрані членами Народної Палати від кожної провінції»), в той час як кочівники Кочі обирають 10 представників через єдиний загальнонаціональний виборчий округ. Крім того, «одна третина членів (Палати старійшин) призначаються Президентом терміном на п'ять років, з числа експертів і досвідчених особистостей, в тому числі два члени з числа знедолених і інвалідів, а також два від кочівників. Президент призначає п'ятдесят відсотків цих осіб з числа жінок».

У найбільш населеній країні світу, Китаї, з точки зору гендерних позитивних дій, єдиною відомою реалізованою політикою є рішення в 2007 році 10-го щорічного Національного народного конгресу, законодавчого органу, який служить китайській правлячій комуністичної партії, в результаті якого жінки представництво жінок в майбутньому конгресі повинне перевищувати 22%. Тим не менш, лише 2013 року у Національному народному конгресі цей поріг був перевищений, досягнувши рівня участі жінок в 23,4% [14].

З найбільшим числом меншин в світі, не дивно, що саме Індія, інша країна з населенням понад у мільярд жителів була однією з перших, хто ввів позитивні дії на основі квот меншин, встановлених навіть Конституцією 1949 р. [42]. Однак, норми Конституції щодо питання здаються декларативними, якщо проаналізувати практику, що, на жаль, не є такою оптимістичною.

Англо-індійська громада є єдиною індійською громадою, яка має своїх представників, автоматично номінованих в Лок Сабха (нижня палата) парламенту в Індії. Громада представлена ​​двома членами, і причиною цього є, тому що спільнота не має певного рідного штату.

Ряд місць в парламенті Індії, державних зборів, муніципальних утворень і установ на рівні села зарезервовані для далітів або Визначених Каст (ВК) і адівасі або Визначених Племен (ВП). Вибори кандидатів ВК і ВП здійснюються спільним або змішаним електоратом, який включає в себе всі касти, навіть якщо ВК / Даліти і ВП/ адівасі можуть бути в меншості у виборчому окрузі. Ця система також була введена Конституцією Індії і повинна була функціонувати лише протягом перших 10 років, щоб забезпечити участь у політичному житті цих груп, які були визнані слабкими і такими, що потребують особливого захисту.

Відповідно до статті 334, резервування місць для каст, Визначених Племен і англо-індійської громади в федеральному парламенті і парламентах штатів припиняє свою дію після закінчення терміну в сімдесят років з моменту початку/вступу в силу Конституції, тобто в 2019 році.

Також існує проект Закону Про Резервування місць для жінок в Індії, який пропонує внести поправки до Конституції Індії та резервувати 33 відсотки всіх місць в нижній палаті парламенту Індії, Лок Сабха, і у всіх законодавчих зборах штатів для жінок. Місця повинні бути захищені в порядку ротації, яка буде визначатися жеребкуванням лотів таким чином, що місце має бути зарезервованим тільки один раз протягом трьох послідовних загальних виборів.

Верхня палата Раджья Сабха прийняла законопроект 9 березня 2010 г. Однак нижня палата Лок Сабха ще не голосувала за законопроект і якщо Лок Сабха схвалить законопроект, він має бути прийнятий половиною законодавчих органів індійських штатів і підписаний Президентом.

Цікавий і зовсім інший підхід до заходів позитивних дій закріплено в Ірані. У цій країні є 5 зарезервованих місць в іранському парламенті для релігійних меншин.

Після перської конституційної революції, Конституція 1906 року передбачає зарезервовані місця в парламенті, що надаються для визнаних релігійних меншин, положення зберігається й після іранської революції 1979 року. Є 2 місця для вірмен і по одному для кожного з інших меншин: ассірійці, євреї і зороастрійці [13]. З огляду на те, що Віра Бахаї не визнається, то вони не мають місця в парламенті [1]. Суніти не мають будь-яких визначених місць, але можуть брати участь у звичайному виборчому процесі на всіх конституційних рівнях. Члени парламенту-суніти походять, переважно, з районів з сильними сунітських етнічними меншинами, як у Белуджистані.

У Йорданії також використовується подібний підхід на основі віросповідання. Палата представників складається з 150 обраних членів, з дев'ятьма місцями, зарезервованими для християн, трьома для черкеських і чеченських меншин. Проте, існує також 15 зарезервованих місць для жінок, що є дійсно революційним для держави в близькосхідному регіоні. Для виділення 15 зарезервованих місць для жінок, виборча комісія має обчислити відсоток голосів, поданих за невдалих жінок-кандидатів у районних виборах шляхом ділення кількості голосів, яку вони отримують на загальне число голосів, поданих в їх виборчому окрузі. 15 жінок-кандидатів, які отримали найбільший відсоток голосів по всій країні будуть оголошеними обраними за умови, що жоден регіон не отримує більше одного зарезервованого місця для жінок [21].

Іншим унікальним прикладом позитивних заходів є ліванська парламентська система з реалізацією принципу «конфесійного розподілу»: кожна релігійна громада має належну кількість депутатів в парламенті. Угода Таїф 1989 року в Лівані, яка поклала край громадянській війні, пере форматувала парламент, щоб забезпечити рівне представництво християн і мусульман, з можливістю обрання для кожної з груп 64 з 128 депутатів. Незважаючи на те, що вони розподілені конфесійно, всі члени парламенту, незалежно від їх віросповідання, обираються загальним голосуванням, змушуючи політиків шукати підтримки за межами своїх власних релігійних громад, якщо їх одновірці в переважній більшості випадків не домінують в конкретному виборчому окрузі [48].

Високопоставлені посади в Лівані також зарезервовані для представників певних релігійних груп. Президент, наприклад, повинен бути християнином-маронітом, прем'єр-міністр - суніт, спікер парламенту - це мусульманин-шиїт, заступник прем'єр-міністра і віце-спікер парламенту - православні. Кожен виборчий округ по виборам до парламенту включає в себе певну кількість різних релігійних громад [22].

У Пакистані в рамках процесу демократизації, в березні 2000 року військове уряд прийняв План, у якому важливою особливістю є надання 33-відсоткової квоти для жінок у районних, техсильських і профспілкових радах, місцевих законодавчих органах, у віданні яких перебуває затвердження підзаконних актів, податків, довгострокових планів розвитку і короткострокових та річних бюджетів. Союзні ради, крім того, сприяють формуванню та функціонуванню цивільних громадських рад і кооперативів по скороченню бідності, що є найголовнішою метою розвитку Пакистану.

Профспілкова рада складається з 21 членів: Назім (голова) ради, Назім наїбу, один з членів обирається з громад меншин, 12 мусульманських представників, обраних на загальні місця , а на 6 місць, що лишаються обираються представники з селян і робітників. Резервації у одну третину місць застосовуються до 12 мусульманських місць (4 жінок) і 6 місць для селян і робітників (2 для жінок). Кожна рада профспілок, таким чином, має 6 місць для жінок.

Середній рівень, техсильська рада складається з Назімів наїбів усіх профспілкових рад та представників, що обираються з зарезервованих місць для жінок (1/3 від числа спілок), селян і робітників (5 відсотків від загального числа спілок) і громад меншин (5 відсотків).

На верхньому ешелоні, рада зіла, складається з усіх Назімів рад в окрузі і, як і у техсільських радах, з представників, що обираються членами через квоти: 33 відсотків жінок, 5 відсотків селян і робітників і 5 відсотків від громад меншин [36].

І, нарешті, на Тайвані, на виборах до Законодавчого Юаню з 2008 року серед загальної кількості партійного списку у розмірі 34 місць принаймні половина з них має бути зарезервованою для жінок.

Що стосується позитивних дій в Африці, 23 з 49 країн на південь від Сахари використовують ґендерні позитивні заходи. На думку видатного дослідника в області, Норд, причини такого широкого успіху лежать у політичній мобілізації жінок в громадянському суспільстві, стратегічних союзниках, наявних у державних органах і належному функціонуванні політичних інститутів [32].

У Нігерії, наприклад, були введені позитивні дії, з метою соціальної згуртованості і, в свою чергу, створення синтетичної національної ідентичності в якості необхідної умови збереження федерального характеру держави. Конституція встановлює загальні положення про недискримінацію [17, с.156]. Відносно заходів, щодо забезпечення гендерної рівності, політичні партії в парламентських і місцевих виборах, які отримали принаймні, 3 місця у виборчому окрузі повинні за законом гарантувати, що принаймні 10% їх кандидатів обирають з обох статей [39].

Винятковим випадком успішних позитивних заходів, є Руанда. У парламенті Руанди, як мінімум 30% від числа обраних членів 26 членів Сенату повинні бути жінками. Серед 80 членів Палати представників, 24 з цих місць зарезервовано для жінок, обраних шляхом спільного складання місцевих органів влади; ще три місця зарезервовані для молоді та представників з обмеженими фізичними можливостями [43].

Почасти в результаті такого розподілу, 45 жінок-депутатів були обрані в парламент в 2008 році, що робить країну першою і єдиною незалежною країною, що має жіночу більшість в своєму національному законодавчому органі.

Випадок Південної Африки - ще одне унікальне дослідження з точки зору позитивних дій, в тому сенсі, що ці заходи застосовуються, щоб компенсувати дискримінацію в минулому не проти меншин, а проти расової більшості. Режим апартеїду систематично вилучав не-білих з політичного і економічного життя до відновлення демократії в 1994 р. [38]. Однак не було жодних конкретних заходів позитивних дій щодо забезпечення участі чорної більшості після падіння апартеїду. Водночас спостерігалося усунення всіх попередніх дискримінаційних заходів, що можна розглядати в контексті активної недискримінації.

Що стосується гендерних квот в Південній Африці, вони застосовуються на місцевому рівні. Закон «Про муніципальні структури» 1998 вимагає, щоб сторони «прагнули до того, щоб 50% кандидатів у списку партії складали жінки, і що жінки і чоловіки кандидати рівномірно розподілені по списку» [26]. Слабкість цього формулювання в тому, що воно носить рекомендаційний характер, але не зобов'язує сторони прийняти «правила блискавки» для пропорційного представництва і не накладає жодних зобов'язань на них стосовно місць жінок-кандидатів.

В іншій державі Африки на південь від Сахари держави, Об'єднаній Республіці Танзанія, відповідно до Конституції країни, жінки-представники не повинні становити менше 30% в Національних Зборах. Спеціальні місця для жінок розподіляються між політичними партіями пропорційно кількості місць, присуджених їм в парламенті [44].

Ще одне прогресивне законодавство, що стосується гендерних квот забезпечується в Уганді. Стаття 78 (1) Конституції Уганди гласить, що парламент повинен складатися з одного жіночого представника для кожних 112 районів Уганди [9]. Парламент Уганди формується таким чином: є 238 представників виборчих округів; 112 представників районів з числа жінок обираються прямим голосуванням усіма виборцями на спеціальному виборчому бюлетені в кожному районі (тільки для жінок-кандидатів); 10 представників з Народних сил оборони Уганди, з яких 2 повинні бути жінками; 5 представників молоді, з яких 1 повинна бути жінкою; 5 представників осіб з обмеженими можливостями, з яких 1 повинна бути жінкою; і 5 представників робітників, з яких 1 повинна бути жінкою [33].

Стаття 180 (2: б) Конституції 1995 року, а також стверджує, що одна третина місць у кожній раді місцевого самоврядування повинна бути зарезервована для жінок [9]. Існує продумана процедура, як обираються жінки члени ради. Це робиться через спеціальні виборчі округи. «Квота населення з демаркації виборчих областей для жінок-представників визначається вимогою, щоб жінки становили одну третину від будь-якого місцевої ради» [27].

Переходячи до Океанії, важливо розуміти специфіку Австралії і Нової Зеландії у зв'язку з тим, що кожна держава має аборигенну групу і, отже, вони часто є отримувачами певних позитивних заходів. Однак ці заходи не мають великого впливу на політичне представництво.

Таким чином, щоб підвести підсумок величезній кількості щойно описаної інформації, ми можемо зробити деякі узагальнення, які здаються корисними для подальшого вивчення даної теми.

Перш за все, доцільно розділити позитивні заходи в сфері політичного представництва за отримувачами таких заходів. Більшість правових норм передбачають позитивні дії на користь гендерної рівності, найпоширенішим прикладом яких є гендерні квоти, які активно застосовуються в усьому світі. Проте, є і позитивні заходи по відношенню до різних меншин - етнічних або релігійних, з метою забезпечення їх участі в політичному житті.

Далі, видається доцільним зрозуміти, що більшість заходів, особливо гендерних квот, можна розділити на квоти партії та законодавчі квот. Перший тип має набагато більш широке поширення на Заході, проте законодавчі квоти, які в першу чергу є об'єктом даного дослідження  дуже поширені у країнах, що розвиваються, від Латинської Америки до Азії.

Дослідження показують, що, хоча ці заходи здаються схожими, і, загалом, переслідують ту ж мету досягнення рівності, проте їх види, тривалість і інші ключові характеристики істотно розрізняються, тому що кожна країна має різні, хоча часто схожі, історію і різні культурне і політичне підґрунтя. 

       Використані джерела: 

          1. A Faith Denied: The Persecution of the Baha'is of Iran [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3149-a-faith-denied-the-persecution-of-the-baha-is-of-iran.html

          2. Article 44 paras. 1, 2 and 4 of the Organic Law on general elections regime (Ley Orgánica del’Régimen Electoral General) of 1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672

          3. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2), U.N. Doc. E/C.12/GC/20, 2009, Para 9

          4. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 25: On article 4, paragraph 1, on temporary special measures, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 282, 2004, Para 14.

          5. Constitution of Afghanistan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf

           6. Constitution of the People’s Republic of Bangladesh [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www1.umn.edu/humanrts/research/bangladesh-constitution.pdf

           7. Constitution of the Republic of Uganda – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statehouse.go.ug/sites/default/files/attachments/Constitution_1995.pdf

           8. Constitution of the Republic of Uganda – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statehouse.go.ug/sites/default/files/attachments/Constitution_1995.pdf

           9. Council of Europe, Protocol 12 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms on the Prohibition of Discrimination, 4 November 2000, ETS 177, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/3ddd0cb44.html

           10. Cultura política, gobernabilidad y élites parlamentarias en América Latina Antonia Martínez Revista Mexicana de Sociología Vol. 59, No. 1 (Jan. - Mar., 1997), pp. 89-113

           11. Discrimination against religious minorities in Iran [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20080422184053/http://w

           12. Downie, E. (2014). Continuity and change: Women’s representation in reform-era Chinese [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:179178/CONTENT/Downie-Weatherhead-Spring-2014.pd

            13. ElectoralAct, 1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/25/enacted/en/html

            14. FederalConstitution [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/my/my063en.pdf

            15. Gender Constitutional Issues and Equality in Italy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jus.unitn.it/cocoa/papers/PAPERS%201ST%20PDF/Gender%20constitutional%20issues/Italy-gender.pdf

            16. Htun, Mala. 2001. “Women’s Leadership in Latin America: Trends and Challenges”, in Inter-American Dialogue. Politics Matter: A Dialogue of Women Political Leaders. Washington, D.C.: Inter-American Dialogue.

            17. Human Rights Committee, General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 2000, Para 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm

            18. Law No ( 25 ) for the year 2012 Election Law to the House of Representatives.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.entikhabat.jo/Documents/laws/ElectionLaw_EN.pdf

            19. Lebanon's Confessionalism: Problems and Prospects by Imad Harb [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20090322103601/http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2006/0330_lebanon_confessionalism.html

            20. Legge 215/2012[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12­ 11&atto.codiceRedazionale=012G0237&currentPage=1

            21. Legge 96/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-07­ 09&atto.codiceRedazionale=012G0120&currentPage=

            22. Lei Orgânica n.o 3/2006 de 21 de Agosto – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dre.pt/application/file/a/540504

            23. Local Government: Municipal Structures Act [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gov.za/documents/local-government-municipal-structures-ac

            24. Local Governments Act - http://opm.go.ug/assets/media/resources/236/LOCAL%20GOVERMENTS%20ACT.pdf

            25. Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.- available at : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646

            26. Miller v. Johnson 515 U.S. 900 (1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/515/900/

            27. NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.Available at : http://www.ypes.gr/userfiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf

            28. Non-Discrimination Act (21/2004) (as amended by several acts, including No. 84/2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040021.pdf

            29. Nord, A.K. (2012). Mehr Geschlechtergerechtigkeit? Zur Frauenquote in Afrika.German Institute

            30. Parliamentary Elections Act [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/UG/uganda-parliamentary-elections-act-2005/view

            31. Political Participation of Minorities: A Commentary on International Standards and Practice by Marc Weller, Katherine Nobbs. Oxford University Press, 2010 – 855 – p.167

            32. Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women, including on Company Boards [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_balance_decision_making/report_gender-balance_2012_en.pdf

            34. Quotas in Pakistan: A Case Study by [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.quotaproject.org/CS/CS_Pakistan.pdf

            35. Shaw v. Reno 509 U.S. 630 (1993) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/509/630/case.html

            36. Smith, N. (1995). Affirmative action under the new Constitution.South African Journal of HumanRights,11, 84-101.

            37. Sowell, T. (2004).Affirmative action around the world. An empirical study.New Heaven-London:Yale University Press

            38. Taif Agreement To End the Lebanon Civil War, 1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/arabs/taif.html

            39. The Act on Equality between Women and Men Act on Equality between Women and Men ( 609/1986 ; amendments up to 232/2005 included) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1620/equality.pdf

            40. The Constitution of India [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf

            41. The Constitution of the Republic of Rwanda [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64236/90478/F238686952/RWA64236.pd

            42. The Constitution of the United Republic of Tanzania [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.judiciary.go.tz/downloads/constitution.pdf

            43. UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html

            44. UN General Assembly, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 December 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html

            45. Union Parishad Act of 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1027

            46. United Jewish Organizations v. Carey 430 U.S. 144 (1977) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/430/144/case.html

            47. Vera Stojarova and Peter Emerson (eds) Party politics in the Western Balkans, Abingdon: Routledge. (2010) pp. 228 – p.43

Прочитано 705 разів Останнє редагування Неділя, 17 липня 2016 14:51
Ви тут: Home Архів номерів #3(11)/2015 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ДІЙ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У СВІТІ - Савелій С.С.